tl_files/esz/src/images/Produkte/gleitlager.png

Bouwopleggingstype

leverbare dikte

toegelaten vlaktedruk

FOSTA glijoplegging 12 / 18 mm gewapend tot 15 N/mm²
FOSTA HP glijoplegging 14 / 20 mm gewapend tot 25 N/mm²
tl_files/esz/src/images/Produkte/liniengleitlager.png
Bouwopleggingstype
leverbare dikte toegelaten vlaktedruk
Rubberen lijn-glijoplegging 10 mm 7,5N/mm²
Rubberen punt-glijoplegging 10 mm 15N/mm²